Treść głównego artykułu

Abstrakt

Od czterdziestu lat zachodnie społeczeństwa doświadczają złożonych przemian kulturowych, społeczno-ekonomicznych i politycznych, prowadzących do różnych zindywidualizowanych form socjalizacji, rozczłonkowania wspólnotowości, szybkich zmian społecznych i modyfikacji trybów życia. Ponadto przemiany zachodzące w świecie pracy zawodowej niosą niepewność/ryzyko, konkurencyjność i brak stabilności na rynku pracy. Pomimo zwiększonej produktywności przemiany te przyczyniły się do pogłębienia nierówności społecznych, zarówno w państwach rozwiniętych, jak i rozwijających się.  Dlatego też młodzi ludzie tworzą obecnie własne projekty życiowe/zawodowe w ramach coraz bardziej złożonego, wymagającego i naznaczonego niepewnością świata. Niniejsze sympozjum miało na celu zaproponowanie refleksji nad sposobem, w jaki sprawiedliwość społeczna może stać się rdzeniem doradztwa zawodowego i poradnictwa (ang. career guidance and counselling –  CGC), zarówno w ramach badań naukowych, jak i praktyki, tak aby rzeczywiście pomóc młodym osobom w swobodnym poruszaniu się w świecie pracy zawodowej, o coraz ostrzej zarysowanych nierównościach. Zaprezentowane podczas sympozjum wyniki badań dotyczyły grup społecznych najbardziej narażonych ej na konsekwencje nierówności społeczno-gospodarczych, w przypadku których zachodzi największe ryzyko zaistnienia trudności w konstruowaniu projektów życiowo/zawodowych i doświadczeń na rynku pracy (tzn. braku stabilności zawodowej i bezrobocia).

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Lucas Casanova, M., Bilon, A., Alexander, R., Toiviainen, S., Albien, , A.-J., Paixão, M. P., Costa, P., Lawthom, R., & Coimbra, J. L. (2021). Sprawiedliwość społeczna w doradztwie zawodowym i poradnictwie (Career Guidance and Counselling – CGC) jako postulat niezbędny do wspierania nawigowania życiem w szybko zmieniającym się świecie . Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 9, 257-262 (PL), 534. https://doi.org/10.34862/sp.2020.14

Referencje

  1. Bauman, Z. (2001). The individualized society. Cambridge: Polity Press.
  2. Berger, P. L., Luckmann, T. (1966/1971). The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge. Penguin Books.
  3. Freire, P. (1970/1972). Pedagogy of the oppressed. Penguin Books.
  4. Gergen, K. J. (1996). Social psychology as social construction: The emerging vision. In C. McGarty, & A. Haslam (Eds.), The Message of Social Psychology: Perspectives on Mind in Society (pp. 113–128.). Oxford: Blackwell.
  5. Hooley, T. (2018). The neoliberal challenge to career guidance - mobilising research, policy and practice around social justice. In T. Hooley, R. G. Sultana, & R. Thomsen (Eds.), Career guidance for social justice. Contesting neoliberalism. Volume 1 - Context, Theory and research. New York: Routledge.
  6. Hooley, T., Sultana, R. G., & Thomsen, R. (2019). Towards an emancipatory career guidance: What is to be done?. In T. Hooley, R.G. Sultana, & R. Thomsen (Eds.), Career guidance for emancipation - reclaiming justice for the multitude. Volume 2. New York: Routledge.
  7. Parker, I. (2015). Handbook of critical psychology. New York: Routledge.
  8. Prilleltensky, I. (1994). The morals and politics of psychology. Psychological discourse and the status quo. State University of New York Press.
  9. Prilleltensky, I., & Stead, G. B. (2012). Critical psychology and career development: Unpacking the adjust-challenge dilemma. Journal of Career Development, 39(4), 321–340. https://doi.org/10.1177/0894845310384403
  10. Sennett, R. (1998). The corrosion of character: The personal consequences of work in the new capitalism. New York: W.W. Norton.