[1]
Piotrowska, M. 2021. Wiedza na temat poradnictwa na studiach pedagogicznych. W poszukiwaniu remedium na główne problemy współczesnego świata. X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny–Sympozjum specjalne. Warszawa, 20 września 2019 roku . Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy. 9, (luty 2021), 252-256 (PL), 529. DOI:https://doi.org/10.34862/sp.2020.13.