[1]
Kopciewicz, L. 2021. Michał Mielczarek Polityka aktywizacji w powiatowym urzędzie pracy. Logika działania pola pomocowego. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW, 2020, ss. 271. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy. 10, (grudz. 2021), 206-208 PL; 428. DOI:https://doi.org/10.34862/sp.2021.12.