(1)
Kopciewicz, L. Michał Mielczarek Polityka Aktywizacji W Powiatowym urzędzie Pracy. Logika działania Pola Pomocowego. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW, 2020, Ss. 271. SP/JoC 2021, 10, 206-208 PL; 428.