Kopciewicz, L. (2021). Michał Mielczarek Polityka aktywizacji w powiatowym urzędzie pracy. Logika działania pola pomocowego. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW, 2020, ss. 271. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 10, 206-208 PL; 428. https://doi.org/10.34862/sp.2021.12