Dębska, E., & Mazur-Mitrowska, M. (2022). XXXII Konferencja Szkoleniowa Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej „Razem można więcej – osieciowani w doradztwie”. Warszawa, 23–24 września 2022 roku. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 11, 125-128 PL; 245. https://doi.org/10.34862/sp.2022.8