PIOTROWSKA, M. Wiedza na temat poradnictwa na studiach pedagogicznych. W poszukiwaniu remedium na główne problemy współczesnego świata. X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny–Sympozjum specjalne. Warszawa, 20 września 2019 roku . Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, v. 9, p. 252-256 (PL), 529, 22 luty 2021.