Piotrowska, M. (2021) „Wiedza na temat poradnictwa na studiach pedagogicznych. W poszukiwaniu remedium na główne problemy współczesnego świata. X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny–Sympozjum specjalne. Warszawa, 20 września 2019 roku ”, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 90, s. 252-256 (PL), 529. doi: 10.34862/sp.2020.13.