Kopciewicz, L. (2021) „Michał Mielczarek Polityka aktywizacji w powiatowym urzędzie pracy. Logika działania pola pomocowego. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW, 2020, ss. 271”, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 100, s. 206-208 PL; 428. doi: 10.34862/sp.2021.12.