Dębska, E. i Mazur-Mitrowska, M. (2022) „XXXII Konferencja Szkoleniowa Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej «Razem można więcej – osieciowani w doradztwie». Warszawa, 23–24 września 2022 roku”, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 110, s. 125-128 PL; 245. doi: 10.34862/sp.2022.8.