[1]
E. Dębska i M. Mazur-Mitrowska, „XXXII Konferencja Szkoleniowa Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej «Razem można więcej – osieciowani w doradztwie». Warszawa, 23–24 września 2022 roku”, SP/JoC, t. 11, s. 125-128 PL; 245, grudz. 2022.