Piotrowska, M. „Wiedza Na Temat Poradnictwa Na Studiach Pedagogicznych. W Poszukiwaniu Remedium Na główne Problemy współczesnego świata. X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny–Sympozjum Specjalne. Warszawa, 20 września 2019 Roku ”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 9, luty 2021, s. 252-256 (PL), 529, doi:10.34862/sp.2020.13.