Kopciewicz, L. „Michał Mielczarek Polityka Aktywizacji W Powiatowym urzędzie Pracy. Logika działania Pola Pomocowego. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW, 2020, Ss. 271”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 10, grudzień 2021, s. 206-208 PL; 428, doi:10.34862/sp.2021.12.