Dębska, Ewa, i Monika Mazur-Mitrowska. „XXXII Konferencja Szkoleniowa Stowarzyszenia Doradców Szkolnych I Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej «Razem można więcej – Osieciowani W doradztwie». Warszawa, 23–24 września 2022 Roku”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy 110 (grudzień 30, 2022): 125-128 PL; 245. Udostępniono kwiecień 22, 2024. http://studiaporadoznawcze.pl/ojs/index.php/sp/article/view/238.