Alicja Kargulowa, Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze (Polska)

Maria Czerepaniak-Walczak, Uniwersytet Szczeciński (Polska)

Maria Eduarda Duarte, University of Lisbon (Portugalia)

Annamaria di Fabio, University of Florence (Włochy)

Bernd-Joachim Ertelt, Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA), (Niemcy)

Jean Guichard, Conservatoire National des Arts et Metiers, (Francja)

Gaby Jacobs, The University of Humanistic Studies, Fontys University of Applied Sciences (Holandia)

Spyros Kriwas, University of Patras (Grecja)

Laura Nota, University of Padova (Włochy)

Magdalena Piorunek, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)

Mark Savickas, Northeastern Ohio Universities (USA)

Ewa Solarczyk-Ambrozik, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)

Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki (Polska)

Rie Thomsen, Aarhus Universitet (Dania)

Bożena Wojtasik, Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim (Polska)

Richard A. Young, University of British Columbia (Kanada)