Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy  jest czasopismem redagowanym przez Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze i wydawanym przez Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu. Powołane zostało przez polskich badaczy, zainteresowanych utrzymaniem wysokiego poziomu badań nad poradnictwem i podniesieniem społecznej przydatności ich wyników. Czasopismo ma umożliwić wymianę myśli, refleksji teoretycznych, doświadczeń, wniosków nasuwających się z analiz poradnictwa, prowadzonych w Polsce i zagranicą.