Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Referencje

  Demetrio, D. (1999). Zabawa na tle życia. Gra autobiograficzna w edukacji dorosłych [Il gioco della vita: Kit autobiographico/The game of life: An autobiographical kit](A. Skolimowska, Trans.). Krakow, PL: Impuls. (Original work published 1999).
  Demetrio, D. (2000). Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie [Raccontarsi: L’autobiographia come cura di se/Telling one’s story: Autobiography as self-therapy] (A. Skolimowska, Trans.). Krakow, PL: Impuls. (Original work published in 1996).
  Demetrio, D. (2009). Pedagogika pamięci. W trosce o nas samych, z myślą o innych [Pedagogia della memoria: Per se stessi, con gli altri/The pedagogy of memory: Self-care with others in mind] ( A. Skolimowska, Trans.). Łodź, PL: Wyd. AHE. (Original work published 1998).
  Lejeune, P. (2001). Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii [Le Pacte autobiographique/ The autobiographical pact] (W. Gajewski, Trans.). Krakow, PL: Universitas. (Original work published 1975).
  Lejeune, P. (2011). Drogi zeszycie…,” „drogi ekranie….” O dziennikach osobistych [“Cher ecran”: Journal personnel, ordinateur, Internet/ “Dear screen”: Personal diaries, computers and the Internet] (A. Karpowicz, M. Rodak, & P. Rodak, Trans.). Warszawa, PL: Wyd. UW. (Original work published 2000).
  Lejeune, P. (2015). Écrire sa vie. Du pacte au patrimoine autobiographiqu [Writing one’s life: From the pact to autobiographical heritage]. Paris, France: Mauconduit.
  Sartre, J.-P.(1981). The words: The autobiography of Jean Paul Sartre (B. Frechtman, Trans.). New York, NY, & and Toronto, Canada: Random House. (Original work published 1964).
  Siarkiewicz, E. & Wojtasik, B. (Eds.). (2016). Uczenie się – doświadczanie – imersja. Poradnictwo zaangażowane [Learning, experiencing, immersion: Engaged counselling]. Wrocław, PL: Wyd. Nauk. DSW.