Treść głównego artykułu

Abstrakt

Pomimo istotnych przemian zachodzących we współczesnym świecie pracy, większość praktyk poradnictwa kariery nadal opiera się na modelach polegających na dopasowaniu środowiska i jednostki. Niniejszy artykuł podkreśla fakt, że z powodu obecnie doświadczanych przez jednostki trudności istnieje potrzeba wypracowania nowych interwencji poradniczych, które stwarzałyby znacznie większą możliwość rozwijania refleksyjności radzącego się w interakcji z doradcą i innymi ważnymi dla niego osobami. Wydaje się, że poradnictwo Life Design, koncentrując się na konstruowaniu tożsamości, tworzy najbardziej użyteczne ramy wsparcia jednostek w adaptacji do nowych społecznych i zawodowych wyzwań. W tym artykule proponuje się zintegrowanie dwóch modeli opracowanych w ramach poradnictwa Life Design z modelem podkreślającym tożsamość psychospołeczną (model odwołujący się do ego-ekologii), w celu wypracowania w poradnictwie kariery kompleksowego i wszechstronnego podejścia, zmierzającego do przebudowywania tożsamości. Podejście to już zastosowano przy tworzeniu dwóch narzędzi indywidualnego i grupowego poradnictwa kariery skierowanego do młodzieży. 

Słowa kluczowe

Life Design tożsamość konstruowanie kariery młodzież

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Anderson, M.L., Goodman, J., Schlossberg, N.K. (2012). Counseling adults in transition (4th ed.). New York: Springer Publishing Company.
 2. Archer, M. (2012). The Reflexive imperative in late modernity. Cambridge: Cambridge University Press.
 3. Blustein, D.L., Flum, H. (1999). A self-determination perspective of interests and exploration in career development. W: M.L. Savickas, A.R. Spokane (Eds.). Vocational interests: Meaning, measurement, and counseling use (s. 345-368). Palo Alto: Davies-Black Publishing.
 4. Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of human development: Experiments by nature and design. Cambridge: Harvard University Press.
 5. Bronfenbrenner, U. (2004). Making human beings human: Bioecological perspective on human development. New York: Sage Publications.
 6. Bujold, C. (1989). Choix professionnel et développement de carrière. Montréal: Gaëtan Morin.
 7. Bujold, C. Gingras, M. (2000). Choix professionnel et développement de carrière: Théories et recherches. Montréal: Gaëtan Morin.
 8. Cardoso, P., Silva, J.R., Gonçalves, M.M., Duarte, M.E. (2014). Narrative innovation in Life Design Counseling: The case of Ryan. Journal of Vocational Behavior, 85, 276–286. doi:10.1016/j.jvb.2014.08.001
 9. Cohen-Scali, V., Pouyaud, J. (2019). A Career Education Approach Based on Group Dialogues to Help Adolescents and Emerging Adults in their Self Construction. W: J. G. Maree (Ed.), Handbook of Innovative Career Counseling (s. 405–425). Cham, Switzerland: Springer. doi:10.1007/978-3-030-22799-9_23
 10. Curie, J., Hajjar, V. Marquié, H., Roque, M. (1990). Propositions méthodologiques pour la description des systèmes d’activités [Methodological proposals for the description of the systems of activities]. Le Travail Humain, 2, 103–118.
 11. Danvers, F. (1988). Le conseil en orientation en France. Paris: EAP
 12. Davis, R.V. (2005). The Minnesota Theory of Work Adjustment. W: S.D. Brown, R.W. Lent (Eds.), Career Development and Counseling: Putting Theory and Research to Work (s. 3–23). Hoboken: John Wiley & Sons Inc.
 13. Guichard, J. (2005). Life-long self-construction. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 5, 111-124. doi:10.1007/s10775-005-8789-y
 14. Guichard, J. (2008). Proposition d’un schéma d’entretien constructiviste de conseil en orientation pour des adolescents ou de jeunes adultes [Outline of a life designing counseling interview for adolescents and young adults]. L’Orientation Scolaire et Professionnelle, 37, 413–440.
 15. Guichard, J. (2009). Self-constructing. Journal of Vocational Behavior, 75, 251–258. doi:10.1016/j.jvb.2009.03.004
 16. Guichard, J. (2015). From vocational guidance and career counseling to Life Designing Dialogues. W: L. Nota, J. Rossier (Eds.), Handbook of Life Design: From Practice to Theory and from Theory to Practice (s. 11–25). Göttingen: Hogrefe Publishing.
 17. Guichard, J., Bangali, M., Cohen-Scali, V., Pouyaud, J., Robinet, M.L. (2017). Concevoir et orienter sa vie: les dialogues de conseil en life Design. Paris: Editions Qui plus est.
 18. Van Langenhove, L., Harré, R. (1999). Introducing positioning theory. W: R.T. Harré, L. van Langenhove (Eds.), Positioning theory. Moral contexts of intentional action (s. 14–31). Oxford: Blackwell.
 19. Maree, K.G. (Ed.). (2019). Handbook of innovative career counseling. New York: Springer
 20. McAdams, D.P. (1993). The stories we live by: Personal myths and the making of the self. New York: William Morrow.
 21. McLean, K. C. (2016). The co-authored self: Family stories and the construction of personal identity. New York: Oxford University Press.
 22. McMahon, M., Watson, M. (Eds.). (2011). Career counseling and constructivism: Elaboration of constructs. New York: Nova Science Publishers.
 23. Mortimer, J.T. (2003). Working and growing up in America. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
 24. Mortimer, J.T., Harley, C., Staff, J. (2002). The quality of work and youth mental health. Work and Occupations, 29(2), 166–197. doi:10.1177/0730888402029002003
 25. Pelletier, D., Noiseux, G., Bujold, C. (1974). Développement vocationnel et croissance personnelle: approches opératoire. New York: McGraw-Hill.
 26. Pouyaud, J. (2015). Vocational trajectories and people’multiple identities: A life design. W: L. Nota, J. Rossier. Handbook of life design: From practice to theory and from theory to practice (s. 59–74). Göttingen: Hogrefe Publishing.
 27. Ricoeur, P. (1992). Oneself as another. Chicago: University of Chicago Press.
 28. Rogers, C.R. (1942). Counseling and psychotherapy: Newer concepts in practice. Boston: Houghton Mifflin.
 29. Savickas, M.L. (1999). The psychology of interests. W: M.L. Savickas, A.R. Spokane (Eds.), Vocational interests: Meaning, measurement, and counseling use (s. 19–56). Palo Alto: Davies-Blac Publishing.
 30. Savickas, M.L. (2012). Career counseling. Washington: American Psychological Association.
 31. Savickas, M.L. (2015). Life Designing with adults: Developmental individualization using biographical bricolage. W: L. Nota, J. Rossier (Eds.), Handbook of life design: From practice to theory and from theory to practice (s. 135–149). Göttingen: Hogrefe Publishing.
 32. Savickas, M.L., Nota, L., Rossier, J., Dauwalder, J.-P., Duarte, M.E., Guichard, J., … van Vianen, A.E.M. (2009). Life designing: a paradigm for career construction in the 21st century. Journal of Vocational Behavior, 75, 239–250. doi:10.1016/j.jvb.2009.04.004
 33. Thievenaz, J. (2019). Enquêter et apprendre au travail. Dijon: Editions Raisons et Passions.
 34. Vondracek, F.W., Lerner, R.M., Schulenberg, J.E. (1986). Career development: A life-span developmental approach. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.
 35. Williamson, E. G. (1965). Vocational counseling: some historical, philosophical, and theoretical perspectives. New York: McGraw-Hill.
 36. Zavalloni, M., Louis-Guérin, C. (1984). Identité et conscience: Introduction à l’égo-écologie. Montréal: Presses de l'Université de Montréal.
 37. Zavalloni, M. (2007). Égo-écologie et identité: Une approche naturaliste. Paris: Presses universitaires de France.
 38. Zunker, V.G. (1998). Career Counseling: Applied concepts of Life Planning (5th ed.). Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company.