Treść głównego artykułu

Abstrakt

Autorka w swoim artykule przedstawia przesłania dla praktyki poradniczej z międzynarodowego kongresu AIOSP/IAEVG (Montpellier, Francja, 2013). W pierwszej części identyfikuje fundamentalne założenia poradnictwa oraz dokonuje charakterystyki misji poradnictwa, do której odwoływało się wielu mówców. Przywołuje sprzeczności i niejednoznaczności posłannictwa poradnictwa akcentowane przez prelegentów i słuchaczy. Kolejno wyodrębnia pokongresowe postulaty zmian. Zamieszcza również wspomnienia o towarzyszących wydarzeniach i spotkaniach ważnych dla dalszej działalności Międzynarodowego Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych.

Słowa kluczowe

poradnictwo kongres AIOSP/IAEVG misja zmiany przesłania

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Bauman, Z. (2005). Życie na przemiał. Kraków: Wyd. Literackie.
  2. Czerkawska, A., Czerkawski, A. (2005). Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego. Warszawa: Biblioteka Doradcy Zawodowego KOWEZiU.
  3. Kargul, J. (2004). Kilka uwag o niebezpieczeństwach poradnictwa. W: Niejednoznaczność poradnictwa, (red.) E. Siarkiewicz, Zielona Góra: Wyd. UZ.
  4. Potulicka, E. (2010). Pytania o skutki neoliberalizmu. Aspekt społeczny. W: Neoliberalne uwikłania edukacji, (red.) E. Potulicka, J. Rutkowiak, Kraków: Impuls.
  5. Rutkowiak, J. (2010). Wychylenia wyobraźni. Z myślą o poneoliberalnych przemianach w edukacji. W: Neoliberalne uwikłania edukacji, (red.) E. Potulicka, J. Rutkowiak, Kraków: Impuls.
  6. Siarkiewicz, E. (2010). Przesłonięte obszary poradnictwa: realia – iluzje – ambiwalencje. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
  7. Siarkiewicz, E., Trębińska-Szumigraj, E., Zielińska-Pękał, D. (2012). Edukacyjne prowokacje. Wykorzystanie etnografii performatywnej w procesie kształcenia doradców. Kraków: Impuls.
  8. Szumigraj, M. (1998). Poradnictwo jako subtelne narzędzie sprawowania władzy. W: Podstawy poradoznawstwa. (red.) B. Wojtasik, Wrocław: Wyd. U.Wr. s. 21-32.
  9. Vulliamy, E. (2012). Ameksyka. Wołowiec: Wyd. Czarne.
  10. Winnicka, E. (2014). Angole. Wołowiec: Wyd.Czarne.