Treść głównego artykułu

Abstrakt

Autorka porusza kwestię nieformalnego poradnictwa w relacji koleżeńskiej. Do opisu tego zagadnienia wykorzystuje dwie narracje, będące przekazami medialnymi (telewizyjnym i internetowym). Jedna z nich pochodzi z filmu animowanego dla dzieci i opowiada o sposobie organizowania koleżeńskiej pomocy. Druga natomiast to internetowa komunikacja, która miała miejsce na jednym z forów dyskusyjnych. Stały się one inspiracją do poradoznawczej refleksji oraz zrodziły pytania o jakość i znaczenie nieprofesjonalnego poradnictwa. W sposób niezamierzony stały się również formą zobrazowania tego, co nazywane zostało poradnictwem o charakterze przemocowym. Dokonując interpretacji i opisu tego rodzaju poradnictwa autorka wykorzystała metodę analizy tekstu w dyskursie medialnym.

Słowa kluczowe

pomoc przemoc krytyczna analiza dyskursu poradnictwo nieformalne poradnictwo przemocowe

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Brammer L.M. (1984) Kontakty służące pomaganiu. Procesy i umiejętności, tłum. J. Mieścicki, M. Żardecka, Warszawa, PTP.
 2. Czerkawska A. (2009) Strefa cienia w pracy doradcy [w:] Podstawy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, A. Czerkawska (red.), Wrocław, Wyd. Nauk. DSW.
 3. Fairclough N., Duszak A. (2008) Krytyczna analiza dyskursu – nowy obszar badawczy dla lingwistyki i nauk społecznych, [w:] Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji, N. Fairclough, A. Duszak (red), Kraków, Universitas.
 4. Holt J. (2009) O „pomocy” i specjalistach od pomagania, [w:] Podstawy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, A. Czerkawska (red.), Wrocław, Wyd. Nauk. DSW.
 5. Jacyno M. (2007) Kultura indywidualizmu, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.
 6. Kargul J. (2004) Kilka uwag o niebezpieczeństwach poradnictwa, [w:] Niejednoznaczność poradnictwa, E. Siarkiewicz (red.), Zielona Góra, Oficyna Wyd. UZ.
 7. Kargulowa A. (2004) O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.
 8. Kennedy E., Charles S.C. (2004) Jak pomagać dobrą radą? Poradnik, tłum. J. Kołacz, Kraków, Wydaw. WAM.
 9. Lisowska-Magdziarz M. (2006), Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków, Wyd. UJ.
 10. Murgatroyd S. (2000) Poradnictwo i pomoc, tłum. E. Turlejska, Poznań, Zysk i S-ka.
 11. Wojtasik B. (1997) Warsztat doradcy zawodu: aspekty pedagogiczno-psychologiczne, Warszawa, Wyd. Szkolne PWN.
 12. Dijk van T.A. (red) (2001) Dyskurs jako struktura i proces, tłum. G. Grochowski, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.
 13. Siarkiewicz E. (2010) Przesłonięte obszary poradnictwa. Realia – iluzje – ambiwalencje, Zielona Góra, Oficyna Wyd. UZ.