Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Kargulowa, A. (2005). O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu. Podręcznik akademicki [On the theory and practice of counselling: Varieties of counsellogical discouse. An academic textbook]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. Murgatroyd, S. J. (2000). Poradnictwo i pomoc [Counselling and helping] (E. Turlejska, Trans.). Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka. (Original work published 1985)
  3. Sęk, H. (2014). Społeczno-kliniczne podstawy teoretyczne różnych form pomocy psychologicznej [Socio-clinical theoretical basis of various forms of psychological help]. In H. Sęk (Ed.), Społeczna psychologia kliniczna (4th ed., pp. 365-524). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.