Treść głównego artykułu

Słowa kluczowe

poradnictwo poradnictwo kariery studia poradoznawcze

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Cohen-Scali, V., Pouyaud, J., Drabik-Podgorna, V., Podgorny, M., Aisenson, G., Bernaud, J.L., Moumoula, I., Guichard, J. (red.) (2018). Interventions in Career Design and Education: Transformation for Sustainable Development and Decent Work. New York: Springer.
  2. Duarte, M.E. (2014). Life-designing: Objectives, processes, instruments. Journal of Counsellogy, 3, 214–230.
  3. Duarte, M.E. (2017). Counselling and well-being: on the road to realities, British Journal of Guidance & Counselling, DOI: 10.1080/03069885.2017.1309641, 1–11.
  4. Drabik-Podgórna, V. (2005). Innowacja edukacyjna w poradnictwie zawodowym. Aplikacja rozwiązań francuskich. Kraków: Impuls.
  5. Guichard, J. (1982). L’Université éclatée: approche des différentes populations d’étudiants s’inscrivant pour la première fois en 1979 dans les universités de la région Nord-Pas--de-Calais (Thèse de doctorat de troisième cycle). Lille: Editions de la Région NordPas-de-Calais et de l’Université de Lille III.
  6. Guichard, J. (1985). Sélection, auto-sélection et représentations sociales des lycéens, L’Orientation Scolaire et Professionnelle, 14 (3), 205–228.
  7. Guichard, J., Huteau, M. (2005). Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego. Tłum. zespół. Red. nauk. wyd. pol. V. Drabik-Podgórna. Kraków: Impuls.
  8. Guichard, J. (2009). Self-constructing. Journal of Vocational Behavior, 75 (3), 251–258.
  9. Guichard, J. (2012, październik). Wystąpienie wygłoszone z okazji wręczenia nagrody European Society for Vocational Designing and Career Counseling. Heidelberg.
  10. Podgórny, M. (2000). Strategie zachowań bezrobotnych: wymiar edukacyjny. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego.