Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Kozielska, J. & Skowrońska-Pućka, A. (2020). Inauguracyjne posiedzenie Sekcji Poradnictwa Pedagogicznego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Poznań, 27 listopada 2020 roku/Inaugural meeting of the Pedagogical Counselling Section at the Pedagogical Sciences Committee of the Polish Academy of Sciences, Poznań, 27 November 2020. Studia Poradoznawcze/ Journal of Counsellogy, 9, 266–271, 542–547. https://doi.org/10.34862/sp.2020.16
  2. Piorunek, M. (2010). O pomocy, wsparciu społecznymi poradnictwie – prolegomena do teoretycznych rozważań i praktycznych odniesień/ On assistance, social support and counselling – prolegomena to theoretical considerations and practical references. W M. Piorunek (Red.), Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo. Od teorii do praktyki (s. 7–12). Wydawnictwo Adam Marszałek. ttps://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/14049
  3. Trębińska-Szumigraj, E. (2018). Pomagający i wspomagani. Potrzeby – kompetencje – relacje pomocowe i poradnicze. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Poznań, 27 kwietnia 2017/ Supporters and Support-recipients: Needs, Competences, Supportive and advisory relations. The National Scientific Conference, Poznań, Poland, 27th April 2017. Studia Poradoznawcze/ Journal of Counsellogy, 7, 211–216, 413–417. https://www.academia.edu/39729215/Studia_Poradoznawcze_Journal_of_Counsellogy_2018_vol._7