Treść głównego artykułu

Abstrakt

Niniejszy artykuł przedstawia działania federacji Formiris udzielającej wsparcia francuskim nauczycielom i dyrektorom szkół niepublicznych dotowanych przez państwo w departamencie Maine i Loary. W tekście zostały omówione: obszary, organizacja i ocena wsparcia zawodowego indywidualnego i zespołowego dla nauczycieli, w tym również kierowanego do dyrektorów szkół. Następnie przedstawiono perspektywę pracy doradców wspierających nauczycieli i dyrektorów w rozwoju zawodowym oraz jej ocenę przez beneficjentów. 

Słowa kluczowe

doradcy w zakresie wsparcia zawodowego francuscy nauczyciele i dyrektorzy federacja Formiris psychologiczne wsparcie

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Blanquer, J.-M. (2017). L’école de demain. Propositions pour une Education nationale renovee. Odile Jacob.
 2. Le Bossé, Y. (2016). Soutenir sans prescrire: Aperçu synoptique de l’approche centrée sur le développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités. Ardis.
 3. Brisson, M., & Laborde, F. (2018). Rapport d’information Sénat n° 690,fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication [złożony 25 lipca 2018]..
 4. Bucheton, D. (2019). Les gestes professionnels dans la classe. ESF sciences humaines.
 5. Chauvet, A. (2018). Une approche agile de l’accompagnement. Konferencja z 11 i 12 lipca, Paryż, [materiały papierowe pobrane z biblioteki Wydziału Nauk Edukacyjnych Zachodniego
 6. Katolickiego Uniwersytetu w Angers].
 7. Clot, Y. (2012). Entretien. Sciences humaines, 11(242).
 8. Doublet, M.-H. (2019), Faire l’expérience d’une démarche d’analyse de pratique autogérée: le pari de la confiance. Orientation Scolaire et Professionnelle, 50(1), 13-38.https://doi.org/10.4000/osp.13768
 9. Kaźmierska, K. (1997), Wywiad narracyjny – technika i pojęcia analityczne. W H. Czyżewski, A. Piotrowski & A. Rakuszewska-Pawełek (Red.), Biografia a tożsamość narodowa
 10. (s. 35-44). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/39504
 11. Lhotellier, A. (2001). Tenir conseil: Délibérer pour agir. Seli Arslan.
 12. Pochard, M. (2008). Livre vert sur l’évolution du métier d’enseignant: Rapport au ministre de l’Education nationale. La Documentation française.
 13. Rosenthal, G. (1990). Rekonstrukcja historii życia. W. J. Włodarek & M. Ziółkowski (Red.), Metoda biograficzna w socjologii (s. 98-112). Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Savickas, M.L. (2012). Constructing Carrers: Actors, Agents, and Authors. The Counseling Psychologist, XX(X), s. 1-15. https://doi.org/10.1177/0011000012468339
 15. Schütze, F. (1983), Biographieforschung und narratives Interview. Neue Praxis, 3, 283-293. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-53147