Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Mielczarek M. (2014). „Kapitał aktywizacyjny” w polu społecznym Powiatowego Urzędu Pracy – o pomaganiu osobom bezrobotnym, Dyskursy Młodych Andragogów, 15, s. 39–48.
  2. Mielczarek M. (2017), Czym jest poradnicze pole i jak je badać? Studia Poradoznawcze/ Journal of Counsellogy, Vol 6, s. 58–72/204–217.
  3. Mielczarek M. (2020). Polityka aktywizacji w powiatowym urzędzie pracy. Logika działania pola pomocowego, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.