Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Corey, G. (2005). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Zysk i S-ka.
 2. Kargulowa, A. (2005). Media w dyskursie poradoznawczym. Pedagogika Mediów, (1), 37-52.
 3. Kargulowa, A. (2012). Poradnictwo ery komunikacji satelitarnej. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 1, 19-34. https://doi.org/10.34862/sp.2012.1
 4. Kargulowa, A. (2013). O potrzebie badań poradoznawczych. Ku antropologii poradnictwa. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 2, 85-108. https://doi.org/10.34862/sp.2013.4
 5. Kargulowa, A. (2019). Homo consultans – szansa czy problem dla poradnictwa?. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 8, 88-101. https://doi.org/10.34862/sp.2019.5
 6. Malewski, M. (2010). Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice. Wydawnictwo Naukowe DSW.
 7. Rusinek, M. (2019). Jak (sobie) radzić? Uwagi czytelnika poradników. Studia poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 8, 217-221. https://doi.org/10.34862/sp.2019.14
 8. Siarkiewicz, E. (2003). Pomiędzy codziennością a powszechnością. Poradnictwo na progu. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, (Numer specjalny), 353-362.
 9. Siarkiewicz, E. (2010). Przesłonięte obszary poradnictwa. Realia – iluzje – ambiwalencje. Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 10. Śliwerski, B. (2015). Potoczna wiedza pedagogiczna w popularnym piśmiennictwie poradnikowym. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 4, 15-29. https://doi.org/10.34862/sp.2015.1
 11. Tokarczuk, O. (2018/2019, 7 grudnia). Przemowa noblowska Czuły narrator. The Nobel Foundation. https://www.nobelprize.org/uploads/2019/12/tokarczuk-lecture-polish.pdf
 12. Zielińska-Pękał, D. (2019a). Poradnictwo telewizyjne w perspektywie poradoznawczej. Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 13. Zielińska-Pękał, D. (2019b). Poradniczy wymiar newsletterów. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (19), 179-191. https://doi.org/10.34768/dma.vi19.52
 14. Zierkiewicz, E. (2004). Poradnik-oferta wirtualnej pomocy?. Oficyna Wydawnicza Impuls.
 15. Zierkiewicz, E. (2011). Poradnik jako podręcznik życia. Krótka refleksja na temat historii gatunku. W: M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Podręczniki i poradniki. Konteksty. Dyskursy. Perspektywy (s. 109-129). Oficyna Wydawnicza Impuls.
 16. Zierkiewicz, E. (2016). Wartość poradników w opiniach przyszłych doradców. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 5, 51-70. https://doi.org/10.34862/sp.2016.3