Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie podstawowych założeń doradztwa akademickiego oraz wskazanie na możliwości i ograniczenia implementacji tych założeń w polskich uczelniach wyższych na przykładzie UAM w Poznaniu. Doradztwo akademickie jest propozycją, która pomaga studentowi planować i organizować aktywność edukacyjną i pozaakademicką, tak, aby w możliwie największym stopniu wykorzystywać indywidualny potencjał, zasoby uczelni, sojuszników w środowisku akademickim i w środowisku zawodowym w celu zwiększenia szans na realizację celów edukacyjnych, zawodowych, osobistych i społecznych. Można uznać, iż doradztwo akademickie integruje wszystkie sfery życia studenta i pomaga mu racjonalnie i optymalnie dobrać odpowiednie środki do realizacji refleksyjnie zaprojektowanych życiowych celów i ustalonych priorytetów.

Słowa kluczowe

doradztwo akademickie kariera wsparcie

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Buis, J.J.W., Post, G., Visser, V.R. (2016). Academic Skills for Interdisciplinary Studies. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 2. Creamer, D.G. (2000). Use of Theory in Academic Advising. W: V.N. Gordon, W.R. Habley (red.), Academic Advising. A Comprehensive Handbook (ss. 18–34). San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Company.
 3. Cybal-Michalska. A. (2013). Młodzież akademicka a kariera zawodowa. Kraków: Impuls.
 4. Frost, S. H. (2000). Historical and Philosophical Foundations for Academic Advising. W: V.N. Gordon, W.R. Habley (red.), Academic Advising. A Comprehensive Handbook (ss. 3–17). San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Company.
 5. Główny Urząd Statystyczny. (2017). Szkoły wyższe i ich finanse w roku 2016. Warszawa. Pobrano z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly‑wyzsze-i-ich-finanse-w-2016-r-,2,13.html (9.05.2018).
 6. Habley, W.R. (2000). Current Practises in Academic Advising. W: V.N. Gordon, W.R. Habley (red.), Academic Advising. A Comprehensive Handbook (ss. 35–43). San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Company.
 7. Hughey K.F., Hughey J.K. (2009). Foundations of Career Advising. W:K.F. Hughey, D.B. Nelson, J.K. Damminger, B. McCalla-Wriggins (red.), The Handbook of Career Advising (ss. 1–18). San Francisco: CA: Jossey-Bass.
 8. Kuhn, T.L. (2008). Historical Foundations of Academic Advising. W: V.N. Gordon, W.R. Habley, T.J. Grites (red.), Academic Advising. A Comprehensive Handbook (ss. 3–16). San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Company.
 9. Pardee, C.F. (2000). Organizational Models for Academic Advising. W: V.N. Gordon, W.R. Habley (red.), Academic Advising. A Comprehensive Handbook (ss. 192–209). San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Company.
 10. Rosalska, M., Wawrzonek, A. (2011). Między poradnictwem kariery a doradztwem akademickim – nowe obszary wsparcia doradczego dla studentów. Studia Edukacyjne, 17, 143–157.
 11. Secrist, J., Fitzpatrick, J. (2001). What Else You Can Do With a Ph.D.A Career Guide for Scholars. Sage Publications.
 12. Upcraft, M.L., Stephens, P.S. (2000). Academic Advising and Today’s Changing Students. W: V.N. Gordon, W.R. Habley (red.), Academic Advising. A Comprehensive Handbook (ss. 73–83). San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Company.