Treść głównego artykułu

Słowa kluczowe

Jean Guichard Valérie Cohen-Scali Jacques Pouyaud Marie-Line Robinet współczesne poradnictwo dialog tożsamość Marcelline Bangali

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Baniak, J. (2004), Miejsce i znaczenie dialogu w życiu ludzi. Filozofia dialogu, 2, 7–12.
 2. Bruner, J.S. (1994). The „remembered” self. W: U. Neisser, R. Fivush (red.), The remembering self. Construction and accuracy in self narrative (ss. 41–54). Cambridge: Cambridge University Press.
 3. Buber, M. (1992). Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych. Warszawa: PAX.
 4. Drabik-Podgórna, V. (2009). Poradnictwo w perspektywie personalizmu dialogicznego. W: A. Kargulowa (red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu. Warszawa: PWN.
 5. Drabik-Podgórna, V. (2016). Contemporary Cunselling. Anthropocentric DialogueSensitive Thinking. W: J. Guichard, V. Drabik-Podgórna, M. Podgórny, (red.), Counselling and Dialogue for Sustainable Human Development (ss. 44–55). Toruń: Adam Marszałek.
 6. Duarte, M.E. (2014). Life-designing: Objectives, processes, instruments. Journal of Counsellogy, 3, 214–230.
 7. Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość: Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: PWN.
 8. Guichard, J. (2004). Se faire soi [Making oneself self]. L’Orientation Scolaire et Professionnelle, 33 (4), 499–534.
 9. Guichard, J. (2009). Self-constructing. Journal of Vocational Behavior, 75 (3), 251–258.
 10. Guichard, J., Bangali, M., Cohen-Scali, V., Pouyaud, J., Robinet, M.-L. (2017). Concevoir et orienter sa vie: les dialogues de conseil en life design [Designing a life: the lifedesign dialogues]. Paris: Editions Qui Plus Est.
 11. Guichard, J., Drabik-Podgorna, V., Podgórny, M. (red.) (2016). Counselling and dialogues for sustainable human development. Toruń: Adam Marszałek.
 12. Holt J. (1981). O „pomocy” i specjalistach od pomagania W: K. Jankowski (red.), Psychologia w działaniu (ss. 296–303). Tłum. A. Jakubowicz. Warszawa: Czytelnik.
 13. Kargulowa, A. (1986). Poradnictwo jako wiedza i system działań. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 14. Kargulowa, A. (2016). Discourses of Counsellogy. Toward an Athropology of Counselling. Kraków: Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”.
 15. Levinas, E. (1998). Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności. Tłum. M. Kowalska. Warszawa: PWN.
 16. Levinas, E. (2000). Inaczej niż być lub ponad istotą. Tłum. P. Mrowczyński. Warszawa: Aletheia.
 17. Ostrowska, U. (2017). Potencjał dialogu człowieka w świecie wartości. W: D. Jankowska (red.), Pedagogika dialogu. Emancypacyjny potencjał dialogu. Warszawa: Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 18. Puchalska-Wasyl, M. (2006). Nasze wewnętrzne dialogi. O dialogowości jako sposobie funkcjonowania człowieka. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 19. Rutkowiak, J. (2012). Dialog a projekty wychowania dla neoliberalnej rzeczywistości. W: J. Rutkowiak, E. Potulicka (red.), Neoliberalne uwikłania edukacji (ss. 147–161). Kraków: Impuls.
 20. Savickas, M. L. (2011). Career Counseling. Washington: American Psychological Association.
 21. Savickas, M. L., Nota, L., Rossier, J., Dauwalder, J-P., Duarte, M. E., Guichard, J., Soresi S., Esbroeck, R. van, Vianen, A.E.M. van (2009). Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century. Journal of Vocational Behavior, 75 (3), 239–250.
 22. Sidorkin, A.M. (1999). Beyond Discourse: Education, the Self, and Dialogue. New York: State University Press.
 23. Wojtasik, B. (2001). Rozmowa poradnicza jako spotkanie doradcy zawodu i osoby radzącej się. W: B. Wojtasik (red.), Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej. Wrocław–Radom: Instytut Technologii i Eksploatacji.