Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Beck U. (2002) Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieśla, Warszawa, Scholar.
 2. Charkiewicz E. (2007) Jesteś kapitacją. Choroba jako towar na rynku usług medycznych. Feministyczna analiza reform zdrowia, „Raport Think Tanku Feministycznego”, nr 1, Biblioteka Online Think Tank Feministycznego www.ekologiasztuka.pl/think.tank.feministyczny; on-line: 30.03.2012
 3. Kargulowa A. (2004) O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.
 4. Kaufert P.A. (1998) Women, resistance, and the breast cancer movement, [w:] Pragmatic women and body politics, red. M.M. Lock, P.A. Kaufert, Cambridge University Press.
 5. Klawiter M. (2008) The biopolitics of breast cancer. Changing cultures of disease and activism, Minneapolis, London, University of Minnesota Press.
 6. Kolker E.S. (2004) Framing as a cultural resource in health social movements. Funding activism and the breast cancer movement in the US 1990–1993, „Sociology of Health & Illness”, vol. 26, nr 6.
 7. Langellier K.M. (2001) „You’re marked“. Breast cancer, tattoo, and the narrative performance of identity, [w:] Narrative and identity. Studies in autobiography, self and culture, red. J. Brockmeier and D. Carbaugh, Amsterdam, John Benjamins.
 8. Lupton D. (1997) The imperative of health. Public health and the regulated body, London, Thousand Oaks, New Delhi, Sage.
 9. Piątkowski W. (2002) Geneza i przedmiot socjologii medycyny, [w:] Zdrowie i choroba. Wybrane problemy z socjologii medycyny, red. J. Barański, W. Piątkowski, Wrocław, Atut.
 10. Siarkiewicz E. (red.) (2004) Niejednoznaczność poradnictwa, Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza UZ.
 11. Skałbania B. (2012) Instytucjonalne poradnictwo pedagogiczne okresu przemian. Kontynuacja i zmiany, Radom, Wyd. Politechniki Radomskiej.
 12. Szumigraj M. (2011) Poradnictwo kariery. Systemy i sieci, Warszawa, Łośgraf.
 13. Think before you pink http://thinkbeforeyoupink.org/; on-line: 30.03.2012.
 14. Wojtasik B. (2011) Podstawy poradnictwa kariery. Poradnik dla nauczycieli, Warszawa, KOWEZiU.