Treść głównego artykułu

Abstrakt

Proponowany tekst podejmie analizę konceptu tożsamości kulturowej jednostki w perspektywie tradycji grupy – dziedziczonej kultury oraz wyzwań związanych z transmisją dziedzictwa w warunkach zmiany kulturowej sterowanej zmianami politycznymi i społecznymi.

Słowa kluczowe

tożsamość kulturowa jednostki transmisja kultury edukacja na rzecz rozwoju kulturowego artefakt kulturowy

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bauman, Z. (1994). Dwa szkice moralności ponowoczesnej. Warszawa: Instytut Kultury.
 2. Bauman, Z. (1998). Prawodawcy i tłumacze, tłum. A. Ceynowa i J. Giebułtowski, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 3. Bauman, Z. (2001). Tożsamość – jak była, jest i po co? [w:] A. Jawłowska (red.) Wokół problemów tożsamości, Warszawa: LTW, s. 8–25.
 4. Bauman, Z. (2005). Europa niedokończona przygoda, tłum. T. Kunz, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 5. Boski, P. (2009). Kulturowe ramy zachowań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Buber, M. (1993). Problem człowieka, tłum. R. Reszke, Warszawa: Biblioteka Aletheia – Wydawnictwo Spacja.
 7. Burszta, W.J. (2004). Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 8. Braudel, F. (1999). Historia i trwanie, tłum. B. Geremek, Warszawa: Czytelnik.
 9. Brezinka, W. (2007). Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, tłum. J. Kochanowicz. Kraków: WAM.
 10. Clifford, J. (2000). Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, tłum. E. Dżurak, J. Iracka i in. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 11. Geertz C. (2005). Interpretacja kultur. Wybrane eseje, tłum. M. Piechaczek. Kraków: Wyd. UJ.
 12. Kmita, J. (1982). O kulturze symbolicznej. Warszawa: PWN
 13. Kunce, A. (2004). Zlokalizować tożsamość, [w:] W. Kaluga (red.). Dylematy wielokulturowości. Kraków: Universitas, s. 79–97.
 14. Mamzer, H. (2000). Tożsamość jednostki w obliczu wielokulturowości, [w:] T. Lewowicki i in.(red.). Edukacja wielokulturowa w Polsce i na świecie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 67–79.
 15. Mathews, G. (2005). Supermarket kultury. Globalna kultura – jednostkowa tożsamość, tłum. E. Klekot. Warszawa: PIW.
 16. Gromkowska-Melosik, A., Melosik, Z. (red.) (2012). Tożsamości w społeczeństwie współczesnym: pop-kulturowe (re)interpretacje. Kraków: Impuls.
 17. Melosik, Z., Szkudlarek, T. (2009). Kultura, tożsamość i edukacja – migotanie znaczeń. Kraków; Impuls.
 18. Misiejuk, D. (2013). Dziedzictwo i dziedziczenie w kontekście procesów socjalizacji. Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie.
 19. Mróz, T., Nomadyczność wieloznaczna, wieloznaczność nomadyczna, czyli o wzorach osobowości Zygmunta Baumana. DOI:10.14746/r.2014.2.14 (dokument PDF) dostęp 11.10.2017.
 20. Nikitorowicz, J. (2005). Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej. Gdańsk: GWP