Treść głównego artykułu

Abstrakt

Doradcy i opiekunowie praktyk przedstawili swoje przemyślenia na temat przygotowania zawodowego (a czasem jego braku) do uprawiania poradnictwa wielokulturowego oraz podejmowania działań w obszarze sprawiedliwości społecznej. Podkreślili oni potrzebę przywiązywania większej wagi do doświadczenia praktycznego zarówno podczas zajęć akademickich, jak i poza nimi. Inne ważne z ich punktu widzenia kwestie to przekładanie teorii na praktykę, szersza, systemowa konceptualizacja doświadczeń klientów i praktycznej roli zawodowej oraz kształcenie umiejętności bezpośrednio związanych z działaniami w zakresie sprawiedliwości społecznej i rzecznictwa. Artykuł omawia wnioski płynące z tych spostrzeżeń dla kształcenia doradców.

Słowa kluczowe

sprawiedliwość społeczna poradnictwo wielokulturowe kształcenie doradców

Szczegóły artykułu

Referencje

  Alberta A., Wood A. (2009)A practical skills model for effectively engaging clients in multicultural settings,“The Counseling Psychologist”, 37(4),s. 564‑579. doi:10.1177/0011000008326231.
  American Psychological Association (2002) Guidelines on multicultural education, training, research, practice, and organizational change for psychologists. Dostępne na http://www.apa.org/pi/multiculturalguidelines.pdf.
  Arredondo P., Toporek, R. Brown, S. Sanchez, J. Locke, D.C. Sanchez, J. Stadler H. (1996) Operationalization of the Multicultural Counseling Competencies. “Journal of Multicul‑tural Counseling & Development“ 24(1), s. 42‑78. Dostępne na http://ca.wiley.com/.
  Arthur N. (2001) Using critical incidents to investigate cross-cultural transitions, “International Journal of Intercultural Relations” 25, s. 41‑53.
  Arthur N., Collins S. (2010) Social justice and cultureinfused counselling, [w:] N. Arthur, S. Collins (red.), Cultureinfused counselling (wyd. 2., ss. 139‑164). Calgary, AB: Counselling Concepts.
  Arthur N., Collins S., Marshall C., McMahon M. (2013) Social justice competencies and career development practices. Canadian “Journal of Counselling and Psychotherapy”72, s. 136‑154.
  Arthur N., Collins S., McMahon M. Marshall C. (2009) Career Practitioners’ views of social justice and barriers for practice, “Canadian Journal of Career Development” 8(1), s.22‑31. Dostępne na http://www.ceric.ca/cjcd/.
  Burnes T.R., Singh A.A. (2010) Integrating social justice training into the practicum experience for psychology trainees: Starting earlier, “Training and Education in Professional Psychology”, 4(3), s. 153‑162. doi:10.1037/a0019385.
  Butterfield L., Borgen W., Amundson N., Maglio A. (2005) Fifty years of the critical incident technique: 1954-2004 and beyond, “Qualitative Research”, 5, s. 475‑497. doi:10.1177/1468794105056924.
  Caldwell J.C., Vera E.M. (2010) Critical incidents in counseling psychology professionals’ and trainees’ social justice orientation development, “Training and Education in Professional Psychology”, 4(3), s. 163‑176. doi: 10.1037/a0019093.
  Cates J., Schaefle S. (2009) Infusing multicultural training into practicum, “Journal of Counseling Research and Practice”, 1(1), s. 32‑41, Dostępne na http://www.mscounselor.org.
  Collins S., Arthur N. (2010a) Culture-infused counselling: A fresh look at a classic framework of multicultural counseling competencies, “Counselling Psychology Quarterly”, 23(2), s. 203‑216, doi:10.1080/09515071003798204.
  Collins S., Arthur N. (2010b) Culture-infused counselling: A model for developing cultural competence “Counselling Psychology Quarterly”, 23(2), s. 217‑233. doi:10.1080/09515071003798212.
  Collins S., Arthur N., Brown C., Kennedy B. (2013) Student Perspectives on Graduate Education Facilitation of Multicultural and Social Justice Competency, W przygotowaniu.
  Constantine M., Hage S., Kindaichi M., Bryant R. (2007). Social justice and multicultural issues: Implications for the practice and training of counsellors and counseling psychologist,
  127II. Komunikaty z bada i opinie“Journal of Counseling and Development”, 85(1), s. 24‑30. Dostępne na http://onlineli‑brary.wiley.com/.
  Durham J., Glosoff H. (2010) From passion to action: Integrating the ACA advocacy com-petencies and social justice into counselor education and supervision, (ss. 139‑149) [w:] ACA Advocacy competencies: A social justice framework for counsellors, M. Ratts, R. Toporek, J. Lewis (red.) Alexandria, VA, US, American Counseling Association.
  Fouad N.A., Arredondo P. (2007) Becoming culturally oriented: Practical advice for psychologists and educators, Washington, DC: American Psychological Association.
  Fox D., Prilleltensky, I. Austin S. (2009) Critical psychology for social justice: Concerns and dilemmas, [w:] Critical Psychology: An introduction, D. Fox, I. Prilleltensky, S. Austin (red.), Thousand Oaks, CA: Sage.
  Greenleaf A. Williams J. (2009) Supporting social justice advocacy: A paradigm shift towards an ecological perspective, “Journal for Social Action in Counseling and Psychology”, 2(1), s. 1‑14. Dostępne na http://jsacp.tumblr.com/.
  Hage S.M., Kenny M.E. (2009) Promoting a social justice approach to prevention: Future directions for training, practice and research, “Journal of Primary Prevention”, 30(1), 75‑87. doi:10.1007/s10935‑008‑0165‑5.
  Howard E.E., Inman A.G., Altman A.N. (2006) Critical incidents among novice counselor trainees, “Counselor Education and Supervision”, 46(2), s. 88‑102. Dostępne na http:// www.wiley.com/.
  Ibrahim F. (2010) Social justice and cultural responsiveness: Innovative teaching strategies for groups work, “Journal for Specialists in Group Work”, 35(3), s. 271‑280. doi:10.1080/01933922/2010.492900.
  Lewis B.L. (2010) Social justice in practicum training: Competencies and developmental implications, “Training and Education in Professional Psychology”, 4(3), s. 145‑152. doi:10.1037/a0017383.
  Miller M.J., Sendrowitz K. (2011) Counseling psychology trainees’ social justice interest and commitment, “Journal of Counseling Psychology”, 58(2), s. 159‑169. doi:10.1037/a0022663.
  Miville M., Duan C., Nutt R.L., Waehler C.A. Suzuki L., Pistole C., Arredondo P., Corpus M. (2009) Integrating practice guidelines into professional training implications for diversity competence “The Counseling Psychologist” 37(4), s. 519‑563. doi:10.1177/0011000008323651.
  Pack‑Brown S., Thomas T., Seymour J. (2008). Infusing professional ethics into counselor education programs: A multicultural/social justice perspective, “Journal of Counseling & De‑velopment”, 86(3), s. 296‑302. Dostępne na: http://www.counseling.org/.
  Park‑Taylor J., Kim G. S., Budianto L., Pfeifer G., Laidlaw P., Sakurai M. (2009) Toward reflective practice: A multicultural competence training model from a community mental health center,“Professional Psychology: Research and Practice”, 4(1), s. 88‑95. doi:10.1037/a0013828.
  Parra‑Cardone J.R., Holtrop K., Cordova D. (2005). “We are clinicians committed to cultural diversity and social justice”: Good intentions that can wane, “Guidance & Counseling”, 21(1), s. 36‑46. Dostępne na www.utpress.utoronto.ca/.
  Pieterse A. L. (2009) Teaching antiracism in counselor training: Reflections on a course “Journal of Multicultural Counseling & Development”, 37(3), s. 114‑124. Dostępne na http://www.counseling.org.
  Pieterse A. L., Evans S., Risner‑Butner A., Collins N., Mason L. (2009) Multicultural competence and social justice training in counseling psychology and counselor education “The Counseling Psychologist”, 37(1), s. 93‑115. doi:10.1177/0011000008319986.
  Ratts M., Hutchkins M. (2009) ACA Advocacy Competencies: Social justice advocacy at the client/student level “Journal of Counseling and Development”, 87(3), s. 269‑276. Dostępne na http://onlinelibrary.wiley.com/.
  Santiago‑Rivera A., Talka K., Tully A.W. (2006). Environmental racism: A call to the profession for community intervention and social action, [w:] Handbook for social justice in counseling psychology: Leadership, vision, and action (ss. 185‑199), R. Toporek, L. Gerstein, N. Fouad, G. Roysircar, T. Israel (red.), Thousand Oaks, CA: Sage.
  Singh A.A., Hofsess C., Boyer E., Kwong A., Lau A., McLain M., Haggins K.L. (2010) Social justice and counseling psychology: Listening to the voices of doctoral trainees “The Counseling Psychologist”, 38(6), s. 766‑795. doi:10.1177/0011000010362559.
  Smith T.B., Constantine M.G., Dunn T.W., Dinehart J.M., Montoya J.A. (2006) Multicultural education in the mental health professions: A meta-analytic review, “Journal of Counseling Psychology”, 53(1), s. 132‑145. doi:10.1037/0022‑0167.53.1.132.
  Sue D.W., Carter R., Casas J.M., Fouad N.A., Ivey A., Jensen M., Vazquez‑Nutall E. (1998). Multicultural counseling competencies: Individual and organizational development. Thousand Oaks, CA: Sage.
  Vera E. (2009) When human rights and cultural values collide: What do we value? “The Counseling Psychologist”, 37(5), s. 744‑751. doi:10.1177/0011000009333985.
  Vera E.M., Speight S.L. (2003) Multicultural competence, social justice, and counseling psy-chology: Expanding our roles, “The Counseling Psychologist”, 31(3), s. 253‑272, doi:10.1177/0011000003031003001.
  West‑Olatunji, C. (2010) If not now, when? Advocacy, social justice, and counsellor education “Counseling and Human Development”, 42(8), s. 1‑12. Dostępne na http://www.coun‑seling.org/.
  Wong‑Wylie, G. (2007) Barriers and facilitators of reflective practice in counsellor education: Critical incidents from doctoral graduates “Canadian Journal of Counselling”, 41(2), s. 59‑76. Dostępne na http:/ / cjc‑rcc.ucalgary.ca/ cjc/.
  Zalaquett, C., Foley, P., Tillotson, K., Dinsmore, J., Hof, D. (2008) Multicultural and social justice training for counselor education programs and colleges of education: Rewards and challenges “Journal of Counseling and Development”, 86(3), s. 364‑372. Dostępne na http://onlinelibrary.wiley.com/.