Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Referencje

    Guichard J., Huteau M., (2005) Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
    Krumboltz J., Lewin A., (2009) Szczęście to nie przypadek, Gdańsk, GWP.
    Szumigraj M., (2011) Poradnictwo kariery. Systemy i sieci, Warszawa, Łośgraf.