Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Giuchard J. (2007) Transition, [w:] Guichard J., Huteau M. (red.), Orientation et insertion professionnelle. 75 concepts cles, Paris, Dunod.
  2. Komunikat Komisji Europejskiej Making a European Area of Lifelong Learning a Reality – Wdrożenie w Europie idei kształcenia przez całe życie (2001).
  3. Rezolucja Rady Unii Europejskiej (2004) Guidance throughout life in Europe.
  4. Savicas M., Nota L., Rossier J., Dauwalder J‑P., Duarte M.E., Guichard J., Soresi S., Van Esbroeck R., Van Vianen A., Bigeon, (2010) Construire sa vie (Life designing): un paradigm pour l’orientation au 21e siècle, [w:] Guichard J., Vignoli E. (red.), S’orienter; construire sa vie, “L’Orientation Scolaire et Professionnelle”, Numer specjalny, s. 5‑39.
  5. Sultana R.G. (2004) Strategie usług poradnictwa zawodowego w społeczeństwie wiedzy. Europejskie trendy, wyzwania i działania. Raport syntetyczny Cedefop, Luksemburg: Biuro Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej.