Treść głównego artykułu

Abstrakt

Konieczne jest zwrócenie uwagi na zalew potocznej literatury pedagogicznej i psychologicznej, której poradnikowy charakter stwarza wrażenie naukowo uzasadnionej wiedzy oraz rzekomo wynikających z niej zasad postępowania. Społeczeństwo jest wprawdzie coraz lepiej wykształcone, ale sposób przekazu popularnej wiedzy nie ułatwia rozpoznania jej wartości, zwłaszcza jeśli autor przekazu ma stopień naukowy, czy reprezentuje zawód o wysokim statusie zaufania, np. lekarz, psycholog, menedżer itp. Podejmuję zatem w artykule problem pozanaukowego piśmiennictwa poradnikowego jako przeważającego w ofertach wydawniczych nad naukową literaturą z zakresu poradoznawstwa. Okres rynkowej wolności sprzyja inflacji literatury potocznej, biograficznej, nawet nie popularnonaukowej, gdyż mającej ewidentnie swoje źródło w wykreowanych przez media rzekomych osiągnięciach wszelkiego rodzaju celebrytów. Prawie każdy poradnik dla rodziców, nauczycieli, uczniów, a nawet dyrektorów placówek oświatowych, jaki trafia na półki księgarskie, a stamtąd do gabinetów szkolnych i domowych biblioteczek, staje się powodem do lekceważenia nauki i wykorzystywania jej w procesie kształcenia czy doskonalenia adeptów kluczowych do działania w sferze publicznej profesjonalistów. „Poradnictwo potoczne” ma na celu kształtowanie potocznej kultury, bowiem jego odbiorcy powinni starać się postępować w sposób zbliżony (najlepiej tożsamy) ze wskazaniami autora. Im większy poziom internalizacji zasad, reguł czy dyrektyw, tym postępowanie czytelnika nabiera rzekomo bardziej „naturalnego” charakteru i stylu, co najlepiej widać na przykładzie coachingu.

Słowa kluczowe

poradnictwo nauka popularyzacja nauki potoczność wiedzy coaching

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bennewicz, M. (2015). Zabić coacha. O miłości i nienawiści do autorytetów w Polsce [Killing the coach: On the love and hate of authorities in Poland]. Gliwice: Wydawnictwo HELION.
 2. Błajet, P. (2008). Szkice o wychowaniu agonistycznym [Essays on agonistic education]. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSG.
 3. Buss, D.M. (2007). Morderca za ścianą. Skąd w naszym umyśle kryją się mordercze skłonności [The murderer next door: Why the mind is designed to kill] A. Nowak, Gdańsk: GWP.
 4. Ghazal, M. (1995). Zjedz zupkę i … bądź cicho! Nowe spojrzenie na konflikty rodzice-dzieci [Mange ta soupe et – tais-toi! Une autre approche des conflits parents-enfants], tłum. U. Kotalska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Gnitecki, J. (2007). Struktura teorii pedagogicznej [The structure of educational theory]. Poznań: WN PTP Oddział PTP w Poznaniu.
 6. Green, S., Lavalle D., Illuminati C. (2010). D*p*ko*logia, czyli nauka rozpychania się łokciami [A**holeology: The science behind getting your way – and getting away with it], tłum. I. Szybilska-Fiedorowicz, Gliwice: Wydawnictwo HELION.
 7. Hejnicka-Bezwińska, T. (2015). Pedagogika. Podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym [Pedagogy: A first-cycle textbook for university students]. Warszawa: Difin SA.
 8. Hernandez-Seoane, J.M. (2001). Rodzice wobec buntu swych dzieci [Padres hoy. Los padres ante la rebelion de los hijos], tłum. E. Nawrocka, Kraków: Redakcja eSPe.
 9. Jak przetrwać w korporacji. Co daje, a co odbiera wielka firma? Jak zdobyć tam pracę i jak ją utrzymać? Jak współpracować, szefować i jak dogadywać się? Kiedy odejść? [How to survive in a corporation. What a big company gives and what it takes away. How to get a job there and keep it. How to cooperate, manage and communicate. When to quit?]. (2015). Warszawa: Burda Publishing Polska Sp. Z o.o..& Spółka Komandytowa.
 10. Juul, J. (2014). Kryzys szkoły. Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców? [School in crisis: What we must do to improve the situation for children, parents and teachers], tłum. D. Syska. Podkowa Leśna: Wydawnictwo MiND.
 11. Kargulowa, A., Kwiatkowski, S.M., Szkudlarek, T. (red.), (2005). Rynek i kultura neoliberalna a edukacja [The market and neoliberal culture vs. education]. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 12. Kargulowa, A. (2009). Introduction. W: Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki [Counsellogy – the discourse continues: A university textbook]. A. Kargulowa (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Kotarbiński, T. (1957). Wesołe smutki [Happy sorrows] (2nd ed.), Warszawa: PWN.
 14. Kron, F.W. (2012). Pedagogika. Kluczowe zagadnienia. Podręcznik akademicki [Grundwissen Pädagogik], tłum. E. Cieślik. Gdańsk: GWP.
 15. Krüger, H.-H. (2005). Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu [Einführung in Theorien und Methoden der Erziehnungswissenschaft], tłum. D. Sztobryn. Introduced and edited by B. Śliwerski. Gdańsk: GWP.
 16. Kuzma, K. (2000). Łatwe posłuszeństwo. Ucząc dzieci dyscypliny z miłością [Easy obedience: Teaching children discipline lovingly]. Mszczonów: Fundacja Źródła Życia.
 17. Kwieciński, Z, Śliwerski B. (red.), (2003). Pedagogika. Podręcznik akademicki [Pedagogy: A university textbook], Vols. 1-2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Leppert, R. (1996). Potoczne teorie wychowania studentów pedagogiki [Education students’ colloquial theories of education ]. Bydgoszcz: Wydawnictwo WSP.
 19. Mádrová, E. (1989). Spróbujcie być dzieckiem [Zkuste byt ditetem/Try being a child], tłum. M. Bogdanowicz. Warszawa: WSiP.
 20. McDowell, J., Day, D. (1993). Jak być bohaterem dla swoich dzieci [How to be a hero to your kids], tłum. M. Stowpiec. Warszawa: Oficyna Wydawnicza “Vocatio”.
 21. Melosik, Z. (1996). Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne [Identity, body and power: Culture texts as pedagogical (con)texts]. Poznań–Toruń: Wydawnictwo Edytor.
 22. Melosik, Z. (1999). Ponowoczesny świat konsumpcji [The post-modern world of consumption]. W: Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji [The body and health in consumer society]. Red. Z. Melosik. Toruń–Poznań: Wydawnictwo Edytor.
 23. Melosik, Z., Szkudlarek T. (1998), Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń [Culture, identity and education. Flickering of meanings]. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 24. Miller, R. (2012). Jak przeżyć w szkole. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców [Als Lehrer Souverän sein. Von der Hilflösigkeit zur Autonomie], tłum. E. Marszał and J. Zakrzewski SJ. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 25. Mouffe, Ch. (2015). Agonistyka. Polityczne myślenie o świecie [Agonistics: Thinking the World Politically], tłum. B. Szelera. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 26. Parkin, J.C. (2011). F**k it, czyli jak osiągnąć spokój ducha [F**k it: The ultimate spiritual way], tłum. R.-L.C. Welsyng, Gliwice: Wydawnictwo HELION.
 27. Santorski, J. W: Furman, E. (1994). Jak wspierać dziecko w rozwoju. Podręcznik psychoanalizy dla rodziców [How to support a child’s development: A textbook of psychoanalysis for parents]. Warszawa: J. Santorski & CO p- Agencja Wydawnicza, (okładka).
 28. Schwengeler, B. and Schwengeler, Y. (1990). Wychowanie: udręka czy przyjemność [Erziehung – Frust oder Lust], tłum. K. Muranty. Poznań: Wydawnictwo Ewangeliczne.
 29. Sokal, A., Bricmont, J. (2004). Modne bzdury: o nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów [Intellectual impostures/Fashionable nonsense: Postmodern intellectuals’ abuse of science], tłum. P. Amsterdamski. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 30. Stalk, G., Lachenauer R. (2005). Hardball, czyli twarda gra rynkowa [Hardball: Are you playing to play or playing to win?], tłum. T. Rzychoń. Gliwice: Onepress.
 31. Szczepański, J. (1981). Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji [Consumption and human development: An introduction to an anthropological theory of consumption]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 32. Śliwerski, B. (Ed.). (2006). Pedagogika. Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych [Pedagogy: Pedagogy vis-à-vis education, educational policy and research]. Vol. 2. Gdańsk: GWP.
 33. Tejera de Meer, M. (1997). Dziecko i szkoła. Praktyczny poradnik dla rodziców, wychowawców i nauczycieli [Il bambino e la scuola], tłum. I. Sowa, Kraków: Wydawnictwo “M”.
 34. Trzeciak, S. (2015), Coaching marki osobistej czyli kariera lidera [Personal brand coachichng, or a leader’s career]. Gdańsk: GWP.
 35. Ury, W. (2000). Odchodząc od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji [Getting past No: Negotiating your way from confrontation to cooperation], tłum. R. Rządca. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 36. Ury, W. Fisher, R., Patton, B. (1991). Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się [Getting to Yes: Negotiating agreement without giving in], tłum. R. Rządca. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 37. Woititz J.G. (1993). Wymarzone dzieciństwo. Jak wychować szczęśliwe dziecko unikając błędów naszych rodziców [Healthy parenting: How your upbringing influences the way you raise your children and what you can do to make it better for them], tłum. M. Przylipiak, Gdańsk: GWP.
 38. Yapp, N. (1996). Jak blufovat. O školství [The bluffer’s guide: Bluff your way in teaching], tłum. M. Krýslová. Praha: Talpress.
 39. Żuczkowska, Z.A. (2006). Wychowanie zamiast klapsa [Upbringing in place of spanking]. Podkowa Leśna: Wydawnictwo MiND.
 40. Żuczkowska, Z.A. (2013). Dialog zamiast kar [Dialogue in place of punishment]. Podkowa Leśna: Wydawnictwo MiND.