Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Duarte, M.E. (2014). Poradnictwo w konstruowaniu życia. Cele, procesy, instrumenty/Life-designing: Objectives, processes, instrumens. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 3, 41-58/214-230.
  2. Esar, E. (1951). The Treasury of Humorous Quotations. Londyn: Phoenix.
  3. Minta, J. (2012). Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery. Warszawa: KOWEZiU.
  4. Savickas, M.L., Nota, L, Rossier J., Dauwalder, J., Duarte, M.E., Guichard, J., Soresi, S., Van Esbroeck, R., van Vianen A.E.M. (2009). Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century. Journal of Vocational Behavior (2009), 239-250, doi: 10.1016/j.jvb.2009.04.004