Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest zainspirowanie doradców praktyków i specjalistów do opuszczania biur, aby przenieść poradnictwo kariery do społeczności, które z pozoru nie są identyfikowane jako odpowiednie miejsca do jego uprawiania. W społecznościach które zaangażują się, ten niewielki wysiłek może spowodować zasadniczą zmianę odczuwaną nie tylko w praktyce poradnictwa kariery, ale także w życiu ludzi w niej uczestniczących. Wywód w tym artykule przedstawiony jest w dwóch częściach. W pierwszej rozważana jest kolektywność jako punkt wyjścia do opracowania ważnych działań w zakresie poradnictwa kariery. Bazując na wcześniejszych badaniach dotyczących poradnictwa kariery w społecznościach, prowadzonych z perspektywy krytycznej psychologii, artykuł przedstawia teorię społecznej praktyki poradnictwa kariery. Zgodnie z nią poradnictwo może być postrzegane jako zbiorowa praktyka, w której ludzie wraz z doradcami kariery mogą połączyć siły w celu analizy swojej sytuacji i - na podstawie takiego wglądu - stworzyć nowe możliwości przyszłego edukacyjnego i zawodowego udziału w życiu społecznym (Thomsen, 2012). Druga część artykułu poświęcona jest analizie praktycznych konsekwencji przyjęcia kategorii zbiorowości, jako punktu wyjścia do opracowania krytycznej refleksyjnej praktyki poradnictwa kariery. Wywód jest zorganizowany wokół siedmiu następujących zagadnień: „Tworzenia możliwości, struktury i dostępu”; „Wchodzenia do społeczności i stopniowego zwiększania widoczności”; „Zapewniania poradnictwa w społecznościach”; „Badania potencjałów w sytuacjach poradniczych”; „Decydowania o działaniach poradniczych”; „ Opracowywania, planowania i wdrażania”; oraz „Dokumentowania i ewaluowania”. Z elementów tych składa się model refleksyjnej praktyki. Każdy z elementów jest przedstawiony, zilustrowany i przeanalizowany, z pokazaniem ważnych obszarów dla refleksji i działania.

Słowa kluczowe

poradnictwo kariery w społecznościach refleksyjna praktyka kontekst partycypacja interakcje w społecznościach psychologia krytyczna

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Amundson, N. (2006). Challenges for Career Interventions in Changing Contexts. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 6(1), 3.
 2. Casey, S. E. (1996). How to Get from Space to Place in a Fairly Short Stretch of Time. In S. Feld & K. H. Basso (Eds.), Senses of place (pp. 13-52). Santa Fe, NM: School of American Research Press.
 3. Cedefop. (2010). Access to success: Lifelong guidance for better learning and working in Europe. Vol. 164. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 4. Christensen, C. R. (1991). The discussion teacher in action: Questioning, listening and response. In C. R. Christensen, D. A. Garvin, & A. Sweet (Eds.), Education for judgement: The artistry of discussion leadership (pp. 153-71). Boston, MA: Harvard Business School Press.
 5. Cunliffe, A. (2004). On becoming a critically reflexive practitioner. Journal of Management Education, 28(4), 407-426.
 6. Dreier, O. (1999). Personal trajectories of participation across contexts of social practice. Outlines, 10(1), 5-32.
 7. Dreier, O. (2008). Psychotherapy in everyday life. Learning in doing: Social, cognitive, & computational perspectives. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 8. Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. New York, NY: Continuum.
 9. Freire, P. (1976). Education, the practice of freedom. London, UK: Writers and Readers Publishing Cooperative.
 10. Freire, P. (1985). The politics of education: Culture, power, and liberation. South Hadley: MA.: Bergin & Garvey.
 11. Hooley, T. (2015). Emancipate yourselves from mental slavery: Self-actualisation, social justice and the politics of career guidance. Derby, UK: International Centre for Guidance Studies, University of Derby.
 12. Hyslop-Margison, E. J., & Naseem, A. (2007). Career education as humanization: A Freirean approach to lifelong learning. Alberta Journal of Educational Research, 53(4), 347-358.
 13. Hojholt, C. (2005). Foraldresamarbejde: forskning i fallesskab [Parental cooperation: Research in collaboration]. Virum, Denmark: Dansk psykologisk Forlag.
 14. Lave, J. (2011). Apprenticeship in critical ethnographic practice. Chicago, IL: University of Chicago Press.
 15. Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning, legitimate peripheral participation. New York, NY: Cambridge University Press.
 16. Law, B. (1981). Community interaction: A ‘mid-range’ focus for theories of career development in young adults. British Journal of Guidance & Counselling, 9(2), 142-158. doi:10.1080/03069888108258210
 17. Law, B. (2009) Community interaction and its importance for contemporary careers-work. The Career Learning Network.
 18. Leung, S. A. (2008). The big five career theories. In J. A. Athanasou & R. Van Esbroeck (Eds.), International handbook of career guidance (pp. 115-132). Dordrecht, NL: Springer Netherlands.
 19. Lewin, K. (1943). Defining the field at a given time. Psychological Review, 50(3), 292-310. doi:10.1037/h0062738
 20. Morch, S. (2006). Projekt og evaluering. Indsats og forskning i social praksis. In T.B. Jensen, & G. Christensen (Eds.), Psykologiske og padagogiske metoder [Psychological and pedagogical methods] (pp. 67-93). Roskilde, Denmark: Roskilde Universitetsforlag.
 21. Niles, S. G., & Harris-Bowlsbey, J. (2009). Career development interventions in community settings: Career development interventions in the 21st century. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
 22. OECD (2004). Career guidance and public policy: Bridging the gap. Luxembourg: OECD.
 23. Peavy, V. (2004). Sociodynamic counselling: A practical approach to meaning making. Chagrin Falls, OH: Taos Institute Publications.
 24. Roberts, K.(1977) The social conditions, consequences and limitations of careers guidance. British Journal of Guidance and Counselling, 5(1), 1-9.
 25. Rogers, C. (1971). Carl Rogers describes his way of facilitating encounter groups. The American Journal of Nursing, 71(2), 275-279. doi:10.2307/3421801
 26. Smith, D. E. (2006). Institutional ethnography as practice (Vol. 1). Oxford, UK: Rowman &Littlefield Publishers, Inc.
 27. Sultana, R. G. (2011). Lifelong guidance, citizens right and the state: Reclaiming social contract. British Journal of Guidance & Counselling, 39(2), 179-186.
 28. Sorensen, E. (2006). Politics of things. In A. Costall & O. Dreier (Eds.), Doing things with things: The design and use of everyday objects (pp. 147-67). Aldershot, UK: Hampshire Ashgate.
 29. Thomsen, R. (2012). Guidance in communities: A way forward? Journal of the National Institute for Career Education and Counselling, March 2012(28), 39-45.
 30. Thomsen, R. (2014). Non-participation in guidance: An opportunity for development? International Journal for Educational and Vocational guidance, 14(1), 61-76. doi: 10.1007/s10775-013-9260-0
 31. Thomsen, R., Skovhus, R. B., & Buhl, R. (2013). At vejlede i fallesskaber og grupper [Guidance provision in communities and groups]. Valby, Denmark: Schultz
 32. Valach, L., & Young, R. (2009). Interdisciplinarity in vocational guidance: An action theory perspective. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 9(2), 85-99. doi:10.1007/s10775-009-9156-1
 33. Watts, A. G., Sultana, R. G., & McCarthy, J. (2010). The involvement of the European Union in career guidance policy: A brief history. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 10(2), 89-107. doi:10.1007/s10775-010-9177-9
 34. Westergaard, J. (2009). Effective group work with young people (1st ed.). Berkshire, UK: Open University Press.
 35. Westergaard, J. (2010). Providing support to young people through groupwork: Delivering personalised learning and development in the group context. Groupwork An Interdisciplinary Journal for Working with Groups, 20(1), 87-102. doi:10.1921/095182410x535926
 36. Willis, P. (1977) Learning to labour. Farnborough, UK: Saxon House.