[1]
Dec, J. 2019. Poradnictwo dla osób z grup marginalizowanych – streetworking. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy. 1, (grudz. 2019), 129-141 (pl), 305. DOI:https://doi.org/10.34862/sp.2012.7.