[1]
Adamowski, J.W. 2021. Daria Zielińska-Pękał (2019). Poradnictwo telewizyjne w perspektywie poradoznawczej. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, ss. 304. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy. 9, (luty 2021), 237-241 (PL), 513. DOI:https://doi.org/10.34862/sp.2020.11.