[1]
Naraghi, N.M., Kassan, A. i Herzog, A. 2021. Fenomenologiczna analiza kulturowej tranzycji nowo przybyłej młodzieży. Przesłanki dla poradnictwa międzykulturowego . Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy. 9, (luty 2021), 140-170 (PL), 420. DOI:https://doi.org/10.34862/sp.2020.7.