[1]
Lucas Casanova, M., Bilon, A., Alexander, R., Toiviainen, S., Albien, , A.-J., Paixão, M.P., Costa, P., Lawthom, R. i Coimbra, J.L. 2021. Sprawiedliwość społeczna w doradztwie zawodowym i poradnictwie (Career Guidance and Counselling – CGC) jako postulat niezbędny do wspierania nawigowania życiem w szybko zmieniającym się świecie . Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy. 9, (luty 2021), 257-262 (PL), 534. DOI:https://doi.org/10.34862/sp.2020.14.