[1]
Mendel, M. 2021. „Czas święty” fazy liminalnej. Nowa perspektywa racjonalizacji doradztwa. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy. 9, (luty 2021), 44-76 (PL), 322. DOI:https://doi.org/10.34862/sp.2020.3.