[1]
Maria da Conceição Passeggi 2021. Poradnictwo jako dialogiczna sztuka wyłonienia/(się) podmiotu autobiograficznego. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy. 10, (grudz. 2021), 13-28 PL; 247. DOI:https://doi.org/10.34862/sp.2021.1.