[1]
Pineau, G. 2021. Paradygmatyczne przejścia w tworzeniu koncepcji „doświadczeniowe uczenie się” z poradnictwem w tle. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy. 10, (grudz. 2021), 83-100 PL; 311. DOI:https://doi.org/10.34862/sp.2021.5.