[1]
Nawój-Połoczańska, J. i Skowrońska-Pućka, A. 2021. Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo. Między teorią a praktyką wspierania jednostki w życiu osobistym, edukacji i pracy. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Poznań, 25 marca 2021 roku. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy. 10, (grudz. 2021), 217-223 PL; 439. DOI:https://doi.org/10.34862/sp.2021.14.