[1]
Mallet, M.-A. i Słowik, A. 2021. Wsparcie w rozwoju zawodowym francuskich nauczycieli i dyrektorów szkół przez federację Formiris. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy. 10, (grudz. 2021), 136-152 PL; 360. DOI:https://doi.org/10.34862/sp.2021.8.