[1]
Szumigraj, M. 2021. Ewa Dębska, Profile refleksyjności i typy karier. Perspektywa poradoznawcza. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2020, ss. 370. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy. 10, (grudz. 2021), 209-214 PL; 431. DOI:https://doi.org/10.34862/sp.2021.13.