[1]
Kekki, M. 2021. Platformy łączące starszych i młodszych naukowców. Doświadczenia z trzech Szkół Letnich Europejskiego Programu Doktoranckiego z zakresu Poradnictwa i Doradztwa Zawodowego (ECADOC). Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy. 10, (grudz. 2021), 235-237 PL; 457. DOI:https://doi.org/10.34862/sp.2021.17.