[1]
Piorunek, M. 2022. Scenariusze edukacji i rynku pracy przyszłości – zapotrzebowanie na poradnictwo. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy. 11, (grudz. 2022), 41-54 PL; 161. DOI:https://doi.org/10.34862/sp.2022.3.