[1]
Łuczak, M. 2022. Plany edukacyjno-zawodowe młodzieży ostatnich klas szkół ponadpodstawowych aglomeracji poznańskiej. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy. 11, (grudz. 2022), 81-94 PL; 201. DOI:https://doi.org/10.34862/sp.2022.5.