[1]
Dębska, E. i Mazur-Mitrowska, M. 2022. XXXII Konferencja Szkoleniowa Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej „Razem można więcej – osieciowani w doradztwie”. Warszawa, 23–24 września 2022 roku. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy. 11, (grudz. 2022), 125-128 PL; 245. DOI:https://doi.org/10.34862/sp.2022.8.